De afgelopen periode hebben we binnen het testlab ‘Udense Democratie’ een aantal samenwerkingen tussen inwoners, organisaties en gemeente op vernieuwende manieren geëvalueerd.

We hebben daaruit samen lessen getrokken en aanbevelingen voor de nieuwe raad geformuleerd. Op www.uden.nl staat het document ‘Advies voor de nieuwe raad testlab Udense democratie‘, waarop de volledige achtergrond, uitgebreide aanbevelingen en onderzoeksresultaten van het Testlab te lezen zijn.