De gemeenten Landerd en Uden zijn van plan om samen een nieuwe gemeente te vormen. Belangrijk onderdeel daarvan is het maken van een visie op de nieuwe gemeente. Tijdens het Maashorstfestival kunnen we hier allemaal een bijdrage aan leveren. Doe, Denk, Praat en Maak mee op 24 juni en geef aan wat JIJ belangrijk vindt.

Beide gemeenteraden vinden het van groot belang dat we die visie met inbreng van zoveel mogelijk inwoners en organisaties opstellen. Die inbreng wordt op dit moment opgehaald in de vorm van uitdagingen. Uitdagingen die uitnodigen om mee te doen, denken, praten en beleven. De verhalen die we zo verzamelen, bieden een rijk palet aan waarden, ideeën en belangrijke thema’s voor de nieuwe gemeente. Op 24 juni kunnen we de opbrengst van deze uitdagingen zien én laten verrijken door alle bezoekers. Het wordt een bruisend event, met interessante sprekers, een tentoonstelling met de opbrengsten van de uitdagingen, leuke workshops, spel en sport, maashorstproducten en veel ruimte voor het goede gesprek.

Binnenkort meer info op de website of facebookpagina van ‘op weg naar gemeente Maashorst’.